Tér - kép
Tér - kép
70 x 50 x 2 cm, 2019
Hegyek 1
Hegyek 1
70 x 50 x 10 cm, 2019
Torony 1.
Torony 1.
200 x 100 cm, akril, vászon, 2018
Torony 2.
Torony 2.
200 x 100 cm, akril, vászon, 2018
Súly
Súly
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2018
Torony - lépcső 2.
Torony - lépcső 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2018
Sziget 1.
Sziget 1.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2018
Sziget 2.
Sziget 2.
40 x 60 cm, olaj, farost, 2018
Híd - Sziget
Híd - Sziget
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2018
Hegyek 5.
Hegyek 5.
50 x 70 cm, olaj, farost, 2018
Hegyek 6.
Hegyek 6.
70 x 50 cm, olaj, farost, 2018
Hegyek 1.
Hegyek 1.
40 x 60 cm, olaj, farost, 2017
Hegyek 2.
Hegyek 2.
40 x 60 cm, olaj, farost, 2017
Hegyek 3.
Hegyek 3.
60 x 40 cm, olaj, farost, 2017
Hegyek 4.
Hegyek 4.
40 x 60 cm, olaj, farost, 2017
Lépcső 4.
Lépcső 4.
50 x 70 cm, olaj, farost, 2017
Lépcső 3.
Lépcső 3.
70 x 50 cm, olaj, farost, 2017
Lépcső 2.
Lépcső 2.
60 x 40 cm, olaj, farost, 2016
Lépcső 1.
Lépcső 1.
45 x 40 cm, olaj, farost, 2015
Lépcső 0.
Lépcső 0.
40 x 60 cm, olaj, farost, 2014
Lépcső 2.
Lépcső 2.
21x30x42 cm, olaj, fa farost, 2016
Lépcső 1.
Lépcső 1.
50 x 40 x 21 cm, olaj, fa, farost, 2016
Lépcső 0.
Lépcső 0.
6 x 40 x 50 cm, olaj, fa farost, 2016
Fény 1.
Fény 1.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Fény 2.
Fény 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Lánc
Lánc
40 x 120 cm, tojástempera, farost, 2017
Lánc 1.
Lánc 1.
40 x 66,5 cm, tojástempera, farost, 2017
Lánc 2.
Lánc 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Rács 1.
Rács 1.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Rács 2.
Rács 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Rács 3.
Rács 3.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Létra
Létra
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Cím nélkül
Cím nélkül
40 x 60 cm, tojástempera, farost, 2016
Nyitva
Nyitva
40 x 60 cm, tojástempera, farost, 2017
Csukva
Csukva
40 x 60 cm, tojástempera, farost, 2017
Horog
Horog
60 x 40 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapcsolatok I. 1.
Kapcsolatok I. 1.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 2.
Kapcsolatok I. 2.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 3.
Kapcsolatok I. 3.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 4.
Kapcsolatok I. 4.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 5.
Kapcsolatok I. 5.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 6.
Kapcsolatok I. 6.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2016
Kapcsolatok I. 7.
Kapcsolatok I. 7.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 8.
Kapcsolatok I. 8.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2016
Kapcsolatok I. 9.
Kapcsolatok I. 9.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 10.
Kapcsolatok I. 10.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 11.
Kapcsolatok I. 11.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2016
Kapcsolatok I. 12.
Kapcsolatok I. 12.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok I. 13.
Kapcsolatok I. 13.
48 x 36 cm, tojástempera, papír, 2015
Kapcsolatok 1.
Kapcsolatok 1.
64 x 23 x 30 cm, szilikon, 2016
Kapcsolatok 2.
Kapcsolatok 2.
43 x 40 x 30 cm, szilikon, 2016
Fogaskerekek 1.
Fogaskerekek 1.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Fogaskerekek 2.
Fogaskerekek 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Fogaskerekek 3.
Fogaskerekek 3.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Fogaskerekek 4.
Fogaskerekek 4.
35 x 50 cm, tojástempera, farost, 2017
Kapcsolatok II. 1.
Kapcsolatok II. 1.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapcsolatok II. 2.
Kapcsolatok II. 2.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapcsolatok II. 3.
Kapcsolatok II. 3.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapcsolatok II. 4.
Kapcsolatok II. 4.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapcsolatok II. 5.
Kapcsolatok II. 5.
70 x 50 cm, tojástempera, farost, 2016
Kapocs
Kapocs
36 x 48 cm, tojástempera, papír, 2015
Rugó
Rugó
36 x 48 cm, tojástempera, papír, 2015
Spirál
Spirál
36 x 48 cm, tojástempera, papír, 2016
INFO
Email: info@erdeszerika.hu
Phone: (+36) 20-455-7315